Vydatný déšť vyděsil

30.07.2013 19:42

Dnes, krátce po půlnoci (0.53) vyhlášen poplach pro místní jednotku. Po vydatném dešti z předchozího večera se zvedla hladina místního potoka a následně zaplavyla nemovitosti čp. 98,99, 190. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a zjistila ,že se v blízkosti nachází propustek (mostní), který je z části ucpaný naplaveninami dřevo a tráva. Vlivem tohoto ucpání dochází k vylití potoka a zaplavování . Jednotka provedla dočasné zapytlování vytékajicí vody,  pomocí lanového navijáku a motorové pily odstranila zátaras pod mostkem a uvolnila průtok vody. Poté odčerpávala vodu z nemovitostí, okolo 3. hod ranní se vrátila zpět na základnu.    V dopoledních hodinách jednotka  provedla očištění komunikace  od nánosů bahna  u p. Staňka pomocí kalového čerpadla dále odčerpávala vodu u p. Pártla (rybník).   Po 17.hod. ukončila všechnu činnost.